Resmi Gazete’de bugün (26 Mart 2024 Resmi Gazete kararları)

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yürütme ve idare bölümü

Yönetmelikler

-Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ

-Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 204)

İlke kararları

-Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, 100 Sayılı Doğal Sit Alanlarında Güneş Enerjisi Santralleri (GES) İlke Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararı (No: 137)-

-Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Doğal Afet Anında Yapılacak İş ve İşlemlere Yönelik İlke Kararı (No: 138)

Anayasa Mahkemesi kararları

-Anayasa Mahkemesinin 18/1/2024 Tarihli ve E: 2023/61, K: 2024/10 Sayılı Kararı

-Anayasa Mahkemesinin 11/1/2024 Tarihli ve 2019/2284 Başvuru Numaralı Kararı

-Anayasa Mahkemesinin 2/11/2023 Tarihli ve 2018/25691 Başvuru Numaralı Kararı

Yargıtay kararları

-Yargıtay 3 ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

Danıştay kararları

-Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/6, K: 2024/1)

İlân bölümü

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x